Bewoners

Alle bewoners hebben enige vorm van werk of dagbesteding. Om ook in het werk goed te kunnen blijven functioneren is continuïteit in de begeleiding van het grootste belang. Een kleine verstoring op één van de levensgebieden kan grote gevolgen hebben voor alle anderen. Voor alle bewoners geldt dat zij dagelijks hulp nodig hebben bij het structureren van hun leven en woonomgeving en ondersteuning behoeven op alle levensgebieden.

De intensiteit van deze begeleiding is per bewoner verschillend. Voor alle bewoners geldt dat zij naast geplande ook frequent ongeplande zorg nodig hebben. Om die reden hebben zij allen een verblijfsindicatie.