Team

Er is een basisrooster opgesteld dat voorziet in aanwezigheid van begeleiding op alle momenten dat er één of meer bewoonsters in huis zijn. Voor de nachten wordt gebruik gemaakt van een slaapdienst. Incidenteel kan meer begeleiding worden ingezet, waarbij het evenwicht tussen het beschikbare budget en de benodigde zorg steeds in het oog wordt gehouden.  

Bij de Stichting Eigen Huis worden de bewoonsters begeleid door een klein begeleidingsteam van een aantal (woon)begeleidsters en een parttime coördinatrice. Er is ook de nodige huishoudelijke ondersteuning. Voor alle bewoonsters is door de persoonlijk begeleidster in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en bewoonster een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Dit plan dient als uitgangspunt en leidraad bij alle individuele en groepsgerichte begeleidende activiteiten.  

Persoonlijk begeleidsters ondersteunen de bewoonsters bij alle facetten in hun dagelijks leven en op alle levensgebieden volgens daarover gemaakte afspraken in het persoonlijk begeleidingsplan. Begeleidsters onderhouden ook contacten met ouders/verzorgers en andere belangrijke leden van het sociale netwerk van de bewoonsters, alles met als doel om de bewoonsters de gelegenheid te bieden om zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan en maximale kwaliteit van leven te ervaren. Het behoud van het gevoel van autonomie van de bewoonsters is daarbij één van de belangrijkste begeleidingsdoelen.